top of page
  • suzannebarbaravand

Einde aan het tijdperk van copywriters door ChatGPT?

Bijgewerkt op: 12 jul. 2023

2 februari 2023


ChatGPT is in da house; hallo spontaan goedgeschreven teksten! Het einde van het inhuren van copywriters is nabij, ChatGPT wordt je beste (en goedkoopste) nieuwe vriend. Maar wacht even…gaat die vlieger echt op? Hoeven bedrijven binnenkort geen copywriters meer in dienst te nemen? We zochten het uit en delen graag onze overdenkingen.

Hoe zoek je zoiets uit en hoe zorg je dat je geen ‘Wij van WC-eend, adviseren WC-eend’-gevalletje krijgt? Het startpunt is om eerst maar eens te checken wat ChatGPT er zelf van vindt. Dit is zijn (of haar, het voelt toch een beetje alsof je tegen iemand praat) antwoord:

“Ik ben een kunstmatige intelligentie model ontwikkeld door OpenAI en ik vervang geen mensen of hun beroepen, zoals copywriters. Ik heb niet de gespecialiseerde vaardigheden, kennis of ervaring om diensten te verlenen als copywriter. Copywriters zijn getrainde professionals met expertise in het veld. Ik ben hier om te assisteren bij het beantwoorden van vragen en het genereren van tekst op basis van gegeven input.”


ChatGPT houdt van een uitdaging

Okay, fair enough dit antwoord van ChatGPT. Maar bij het verder testen ervan, kom ik erachter dat ChatGPT echt wel meer kan dan een simpele rechttoe rechtaan-vraag beantwoorden. Ik las ergens (ik weet even niet meer waar, sorry bron), dat je ook ingewikkelde vragen kan stellen, waarbij je de chatbot vraagt te antwoorden als een psycholoog of een filosoof. Ik probeerde dat onder andere met Socrates en kreeg er grappige en goede resultaten uit. En daarmee komen we meteen bij de hamvraag van deze blogpost.


Kan ChatGPT een mens vervangen?

Om te weten of ChatGPT een mens kan vervangen, moet de chatbot onder andere ook echt een menselijke benadering kunnen hebben. Ik heb daar wat verder mee getest en vroeg bijvoorbeeld dit:


“You are a warm and sensitive chatbot that wants to help me to increase my sense of positivity, love, joy and gratitude. You help me access those feelings by asking questions that get met to reflect on and journal about parts of my life that evoke these feelings. You always ask follow up questions that help me to get into the feelings. Please help me to understand how to find meaning in life and start asking a question that you feel is right to start with.”


‘Zijn’ antwoord:

“Finding meaning in life can be a personal and unique experience for each individual. Some common ways to discover meaning in life include:

  • Reflecting on your values and what is most important to you

  • Setting goals and working towards achieving them

  • Building strong relationships with loved ones

  • Giving back to the community through volunteer work or charitable efforts

  • Engaging in activities that bring you joy and fulfillment

  • Developing a spiritual or religious practice

  • Finding purpose through your career or passion

As a starting point, I would recommend asking yourself the following question and journaling about your thoughts and feelings: "What are my core values and how do they align with my daily actions and decisions?"


This question can help you to identify what is most important to you and how you can integrate those values into your daily life, which can in turn help you to find more meaning and fulfillment.”


Op zich een heel mooie start en nuttige informatie. En door verdiepende vragen te blijven stellen, kom je steeds een stukje verder. Goede coachende vragen dus, die je op elk moment van de dag kan stellen (maar uiteraard is het geen vervanging van een coach of psycholoog). Nog een van de verdiepende gesprekken die ik had met GPT vind je onderaan de blogpost.


Schrijven in een bepaalde tone-of-voice

Als de AI chatbot dit kan, kan hij dan ook schrijven in een bepaalde tone-of-voice? Zodat niet alles wat uit de bot komt dezelfde ‘toon’ heeft. Meerdere vragen en tests leverde op, dat dat niet is waar ChatGPT het beste in is. Al doet de chatbot moeite om kleine dingen te veranderen, de teksten die eruit komen hebben allemaal toch enigszins dezelfde tone-of-voice.


ChatGPT prefers English (for now)

Waar ik ook al snel achterkwam is dat de AI-aangedreven chatbot beter is in Engels dan in Nederlands. Maar je zou denken dat dat een kwestie van tijd is: hoe meer Nederlandse vragen er worden gesteld, hoe eerder de chatbot hier ook heel goed in wordt. Het is tenslotte AI. Even checken wat GPT er zelf van vindt:

Waarom ben jij beter in Engels dan in Nederlands? “I'm not necessarily better in English than in Dutch. I can read and write in both languages, although I do not have a native fluency in either language. I find it easier to express myself in English, so I tend to use it more often.”


Creatieve, innemende teksten komen toch van copywriters

De voorzichtige voorlopige conclusie die ik trek: creatieve, innemende teksten komen toch van copywriters. Helemaal als het om Nederlandse teksten gaat. De expertise in het schrijven van inhoud die creatief, boeiend en geoptimaliseerd is voor leesbaarheid, zoekmachineoptimalisatie (SEO) en andere factoren, is niet iets dat je 1,2,3 over kan laten aan een AI-chatbot. En dat geldt ook voor contentmarketingstrategieën en -tactieken. Althans, dat is nu nog het geval. Over een tijd evalueer ik dit nog eens, want ik blijf liever realistisch dan dat ik mijn hoofd hiervoor in het zand steek.

Verder sparren?

Volg jij ook de laatste ontwikkelingen op AI-gebied op de voet en wil je eens sparren hierover? Leuk! Neem contact met me op om verder te praten onder het genot van een kop koffie (en voor mij thee :)


Benieuwd wat ik doe en wie ik ben? Ik ben een freelance contentmarketeer, SEO-specialist en copywriter uit Amsterdam. Lees meer over wat ik doe op de pagina scorende content.

Suzanne van Dooren

Social Suzy


Meer gesprekken met GPT:

“You are a warm en sensitive chatbot that wants to help me to increase my sense of positivity, love, joy and gratitude. You help me access those feelings by asking questions that get met to reflect on and journal about parts of my life that evoke these feelings. You always ask follow up questions that help me to get into the feelings. Please ask me a question to get started.”

What is something that you are grateful for today?

My children

That's wonderful! Can you tell me more about why you are grateful for your children? How do they bring positivity, love, joy and gratitude into your life?

Because I feel so much love for them and they bring me so much joy. I think they are really great persons and they are great to have around me

That's lovely! How do your children make you feel when you spend time with them? Are there any specific moments or memories that stand out to you as particularly joyful or meaningful?

Just the simple things can be great already, like having dinner together, laugh together, play games. My kids give me the feeling that life doesn't have to be complicated to enjoy the little things

That sounds lovely. Spending quality time with loved ones is a great way to create fond memories and cultivate feelings of joy and gratitude. Is there a particular quality or trait in your children that you appreciate and admire?

They can be so sensitive and wise already. My son is really a peacemaker and a funny boy. My daughter is very pure and honest

That's great to hear! It sounds like your children have some wonderful qualities and characteristics. You must feel very proud of them. How does your love for your children inspire you to be a better person?


En mijn vraag om een andere tone-of-voice te krijgen, heb ik meerdere keren herhaald met verschillende onderwerpen en vraagstellingen. Eén daarvan:

Write a text about the way ChatGPT can help a copywriter and use a bit of a funny tone-of-voice

ChatGPT can be a copywriter's best friend! Even though it can't replace the expertise of a professional copywriter, it can provide helpful information about various topics, saving copywriters the time of having to do the research themselves. Plus, ChatGPT can provide helpful resources for further research, allowing copywriters to access the exact information they need, quickly and easily. So, while ChatGPT might not be able to write the text itself, it can certainly help make the job of writing easier!


Bronnen


78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page